Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Proiect Informare Educare Justitie

Afla mai multe

Beneficiar: Asociatia Centrul de Resurse Apollo

Asociatia Centrul de Resurse Apollo a demarat in data de 07 martie 2019 proiectul ’’ Informare Educare Justitie’’, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Scopul proiectului: Imbunatatirea accesului la justitie a cetatenilor de etnie roma din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Sud Est, respectiv judetele Prahova si Buzau.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Cresterea nivelului de informare, educatie juridica si constientizare privind accesul la justitie a 1000 de cetateni de etnie roma din judetele Prahova si Buzau.
  2. Promovarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor in justitie in randul a 1000 de cetateni de etnie roma si 40 persoane care desfasoara sau sunt autorizate sa desfasoare activitati juridice personal din institutii judiciare si persoane cu atributii juridice din institutii si autoritati publice din judetele Prahova si Buzau.
  3. Evaluarea nevoilor si obstacolelor, cu care se confrunta cetatenii de etnie roma, din judetele Prahova si Buzau, privind accesul la justitie.

Activitati ale proiectului:

Activitatea 1 Management de proiect

Activitatea 2 Actiuni de informare si publicitate a proiectului

Activitatea 3 Campanie de informare, educatie juridica si constientizare

Activitatea 4 Seminarii de promovare metode alternative de solutionare a litigiilor

Activitatea 5 Seminarii de constientizare privind prevenirea discriminarii

Activitatea 6 Studiu privind accesul romilor la justitie

Rezultate asteptate:

  1. Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor;- Rezultat proiect 1 – 1000 de cetateni de etnie roma participanti la campanii de informare, constientizare, educatie juridica si promovarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor in justitie din judetele Prahova si Buzau.
  2. Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor;- Rezultat proiect 2 – 40 de persoane care desfasoara sau sunt autorizate sa desfasoare activitati juridice participante la campanii de promovarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor in justitie din judetele Prahova si Buzau.
  3. Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor;-Rezultat proiect 3- Evaluarea nevoilor si obstacolelor, cu care se confrunta cetatenii de etnie roma, din judetele Prahova si Buzau, privind accesul la justitie.
  4. Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor;-Rezultat proiect 4 – 40 de persoane care desfasora sau sunt autorizate sa desfasoare activitati juridice, personal din institutii judiciare si persoane cu atributii juridice din institutii si autoritati publice din judetele Prahova si Buzau, participante la campanii de prevenire a discriminarii romilor in justitie.

Perioada de implementare a proiectului: 07.03.2019-07.03.2021